Trimitininkas

Teatro bufete varvinau ašaras į aviečių želė atrydama poetiškiausią žmonių istorijoje išsiskyrimą: Turiu rankose deimantą ir ridinėju jį išrankos į ranką nežinodamas, ką su juo daryti… Tragedija, po tragedijos! Geriau būtų palikęs raštelį, nes išgirdusi jį taip kalbant, priėmiau išsiskyrimą, kaip komplimentą ir toliau čiauškėjau dalindamasis darbovietės pliotkais, net nepastebėjau, kaip jis išėjo. Daugiau nebeskambino,…… Continue reading Trimitininkas

Spragtukas

London, Feb 2020

Įlėkei į repeticijų salę pavėlavusi dvidešimt minučių. Arogantiškesnė bei aikštingesnė už visas operos primadonas kartu sudėjus. Atsiprašau! – garsiai sušukai nutraukdama Habanera arią. Kamerinėje salėje įsivyravo tyla. Dirigento rankos sustingo pakibusios ore. Įtempus ausis galėjai išgirsti krintant Carmen plauką. Spragtuko repeticija antrame aukšte, – bass-baritonu išdainavo vienas iš solistų. Net rausvas ružas skruostams paryškinti nepaslėpė perbalusio veido, stovėjai…… Continue reading Spragtukas

Dūmas

Kodėl visąlaik pakišu sau koją? Tarsi besitęsiančiame prabudime iš dangiško sapno: visa nutrūksta kulminacijoje. Stoviu prie tarnybinio. Rūkau, su traukulius keliančiu pasišlykštėjimu: traukiu dūmą po dūmo, tarsi kas nors už tai mokėtų. Stebiu perkreipta mina vidun įeinančius ir laukan išeinančius žmones. Teatre dirbu trečia savaitė tikėdamasi, kad rūkydama, penkiolikos minučių pertraukų metu, užmegsiu naudingą pažintį.…… Continue reading Dūmas

Dieve, Saugok Karalienę: Tėvynė Lietuva Arba Palėgę Santykiai

Na, o po to buvo Lietuva. Mėgstu galvoti, kad į Lietuvą grįžau dar tada, kai nebuvo madinga grįžti. Set’inau trend’ą. Rimtai. Parsikrausčiau galvodama, kad visi lauks išskėstomis rankomis, nes būtent taip per radiją kalbėjo prezidentė, sakė: reikia sudaryti sąlygas, kad emigrantai sugrįžtų. Gerai, meluoju. Grįžau, nes baigėsi pinigai ir reikėjo, kažkur ramiai parašyti magistrinį. Kaskart apsistojusi tėvų…… Continue reading Dieve, Saugok Karalienę: Tėvynė Lietuva Arba Palėgę Santykiai