Smūgis

Nukritau į gyvenimą, tarsi iš dangaus. Stovėjai prie baro gerdamas viskį: kaskart priglaudus stiklo briaunelę prie lūpų veidą uždengdavo poilgiai plaukai. Stebėjau ragaudama raudoną vyną, svarsčiau ar tiesa, kad vyrų regėjimas siauresnis ir, ar tavajame tunelyje  dega šviesa? Kodėl neprieini? Kūriau istorijas, įtikinamiausiai skambėjo ta, kurioje esi ne vietinis. Kaip ir visi, pakeitei šalį tikėdamasis…… Continue reading Smūgis

Trimitininkas

Teatro bufete varvinau ašaras į aviečių želė atrydama poetiškiausią žmonių istorijoje išsiskyrimą: Turiu rankose deimantą ir ridinėju jį išrankos į ranką nežinodamas, ką su juo daryti… Tragedija, po tragedijos! Geriau būtų palikęs raštelį, nes išgirdusi jį taip kalbant, priėmiau išsiskyrimą, kaip komplimentą ir toliau čiauškėjau dalindamasis darbovietės pliotkais, net nepastebėjau, kaip jis išėjo. Daugiau nebeskambino,…… Continue reading Trimitininkas

Žiema

Nuotrauka | Marius Bagdonas

…atsivėrusią tuštumą užpildau teatru ir knygomis, kartais tiesiog vaikštinėju apsnigtomis gatvėmis be tikslo, stebiu žmones įsivaizduodama, kad jie manęs nemato arba, kad manęs išvis nėra. Kartais užsuku į vietinį barą, kuriame su manimi sveikinasi vietinės įžymybės: droviai linkteliu ir apsižvalgau spėliodama ar tikrai su manimi. Tada sėdžiu valandą kontempliuodama prie tuščios vyno taurės, nes antrai…… Continue reading Žiema

Vyriškumas

Palydėjusi, tarsi Virgilijus Dantę pro tamsų mišką, iki savo moteriškumo – prisidegė cigaretę. Žiūrėdama į lubas skaičiavo iki šimto. Ties devyniasdešimt devyniais jis ištraukdavo mažutį pasididžiavimą ir nuleisdavo kelis lašus sėklos jai ant pilvo. Šimtas. Ji giliai atsiduso. Cigaretė dar nebuvo susmilkusi. Viskas? – paklausė žinodama, kad – ne. Išsekęs ir giliai šnopuodamas, kelias minutes…… Continue reading Vyriškumas

Spragtukas

London, Feb 2020

Įlėkei į repeticijų salę pavėlavusi dvidešimt minučių. Arogantiškesnė bei aikštingesnė už visas operos primadonas kartu sudėjus. Atsiprašau! – garsiai sušukai nutraukdama Habanera arią. Kamerinėje salėje įsivyravo tyla. Dirigento rankos sustingo pakibusios ore. Įtempus ausis galėjai išgirsti krintant Carmen plauką. Spragtuko repeticija antrame aukšte, – bass-baritonu išdainavo vienas iš solistų. Net rausvas ružas skruostams paryškinti nepaslėpė perbalusio veido, stovėjai…… Continue reading Spragtukas

Dūmas

Kodėl visąlaik pakišu sau koją? Tarsi besitęsiančiame prabudime iš dangiško sapno: visa nutrūksta kulminacijoje. Stoviu prie tarnybinio. Rūkau, su traukulius keliančiu pasišlykštėjimu: traukiu dūmą po dūmo, tarsi kas nors už tai mokėtų. Stebiu perkreipta mina vidun įeinančius ir laukan išeinančius žmones. Teatre dirbu trečia savaitė tikėdamasi, kad rūkydama, penkiolikos minučių pertraukų metu, užmegsiu naudingą pažintį.…… Continue reading Dūmas

Kvailutė

… pavargau google‘int save.Su-si-rask darbą.Jaučiu, kaip jaunystė skriete skrieja pro šalį. Darbas? Kas iš to?Pinigai?Kam jie, kam man pinigai? Apie jaunystę aš. Alsuoju jaunyste…… į kompiuterio ekraną.Net rasoja, kaip alsuoju… koncentruojasi lašai ir teka ant klaviatūros mano jaunystė.Žiūrėk, kad neužtrumpintų… Gurkšteliu juodos kavos. Ne-bė-ra kavos. Pirmadienį pirkau. Pas mus buvo svečių?Ne.Tai, kur kava? Koks skirtumas? Kodėl…… Continue reading Kvailutė

Prisilietimas

Nutarei įsigyti vibratorių. Tai nebuvo lengvabūdiškas  sprendimas – atvirkščiai – kruopščiai apmąstei visus už ir prieš; pasikonsultavai su kompetentingais asmenimis, atlikai tyrimus.Pravėrus sekso prekių parduotuvės duris – kelią užtveria Sfinksas Ir vėl tu…Leisk bent rankose palaikyti, jaučiuosi pasiruošusi.Tuoj patikrinsim/……/prašau, užteks kankinti, pasitrauk geruoju. Trokštu panirti į slaptingą, regis, niekad neišsipildysiančių fantazijų pasaulį ir nuraškyti visus uždraustus rojaus vaisius!Norėčiau susipažinti…… Continue reading Prisilietimas

Meilės nebėra

Nuotrauka | Simonas Mitkevičius London, Mar 2020

Pastaruoju metu renku medžiagą naujajai teorijai, teigiančiai, kad meilės nebėra. Visi jos ilgisi – faktas, tačiau dauguma nesupranta, kad geidžia būtent jos. Todėl jaučia tuštumą, tuštumą, kurią stengiasi užpildyti, užpildyti skirtingais būdais, būdais, kurie – negelbsti. Trūksta įkvėpimo. Vakar užklupau visas savo mūzas posėdžiaujant. Sėdėjo dūmų pritvinkusiame kambaryje ir gėrė viskį. Kodėl man nieks nepranešė?…… Continue reading Meilės nebėra

Trumpai ir aiškiai

Kiek valandų?Šešios.Šūdas.Kas?Šūdas – šešios. Trumpai ir aiškiai. Jai senokai viskas – trumpai ir aiškiai. Žodžiai prarado reikšmę. Kartais ji tiesiog sėdi ir tyli įtemptai spoksodama į vieną tašką. Cigaretės dūmas temdo jos padūmavusias akis. Paklausta, kas jai nutiko, ji trumpai ir aiškiai atsako:   Nušvitimas. Gyvenu su ja jau metai. Nemačiau jokio nušvitimo. I can not remember being…… Continue reading Trumpai ir aiškiai