Vyriškumas

Palydėjusi, tarsi Virgilijus Dantę pro tamsų mišką, iki savo moteriškumo – prisidegė cigaretę. Žiūrėdama į lubas skaičiavo iki šimto.

Ties devyniasdešimt devyniais jis ištraukdavo mažutį pasididžiavimą ir nuleisdavo kelis lašus sėklos jai ant pilvo.

Šimtas.

Ji giliai atsiduso. Cigaretė dar nebuvo susmilkusi.

  • Viskas? – paklausė žinodama, kad – ne.

Išsekęs ir giliai šnopuodamas, kelias minutes jis gulėdavo ant viršaus stengdamasis atgauti kvapą, kol galiausiai užmigdavo padėjęs galvą ant jos nuogų krūtų.

Žiupsnelis pelenų nubyrėjo ant apžėlusios spuoguotos nugaros.

Kai pradėjo knarkti, ji įtraukė paskutinį dūmą ir užgesino cigaretę sutrindama į plinkantį  pakaušį.

By Marija Djačenko

Rašau. Kartais. Retai. Visada apie tai, kas man rūpi, dažniausiai - apie tai, ko nesuprantu. Ir tik įkvėpta mūzos. Tie, kurie sako, kad mūzos laukti – neverta, rašo už pinigus. O, tai jau – darbas.