Untitled

⁃ Is there a lot of homeless people in Lithuania?

⁃ A lot.

⁃ Probably, because they are getting taxed for all that change they get.

By Marija Djačenko

Rašau. Kartais. Retai. Visada apie tai, kas man rūpi, dažniausiai - apie tai, ko nesuprantu. Ir tik įkvėpta mūzos. Tie, kurie sako, kad mūzos laukti – neverta, rašo už pinigus. O, tai jau – darbas.